6x časopis zdarma od nakladatelství Portál

6x časopis zdarma od nakladatelství Portál

Přehled časopisů, jejichž ukázkové číslo si můžete zdarma objednat a jakých témat se týkají.

Děti a my

casopis_deti_a_my.jpgČasopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. Časopis vychází 5x ročně od roku 1970. Hlavním tématem čísla 2/2008 bylo kojení, proč je pro dítě důležité, co dělat pokud se kojení nedaří. Dále například článek o tom co se dítětem a maminkou děje bezprostředně po porodu, nebo o tom jak zabavit děti a při tom rozvíjet jejich schopnosti a tvořivost.

 

 

 

Psychologie dnes

Časopis psychologie dnes

Časopis pro psychologii, psychoterapii a životní styl. Časopis vychází měsíčně od roku 1995. Tématem čísla 5/2008 byl článek o lásce. Proměny lásky během života. Další články například o Odvrácené tváři amerického hrdiny, o tom zda psychologové diskriminují romské děti, nebo jak se firemní krize odrážejí v očích veřejnosti.

 

 

 

 

Informatorium 3-8

casopis_informatorium.jpg Časopis pro výchovu a vzdělávání dětí ve věku od 3 do 8 let v mateřských školách a družinách. Časopis vychází každý měsíc kromě prázdnin od roku 1993. Květnové číslo časopisu 2008 přineslo mimo jiné články: Rozhovor s Michalem Kolářem na téma šikana, její projevy a jak jí předcházet. Jaké místo mají zájmové kroužky a jiné aktivity na rámec běžné činnosti v mateřských školách. Dále tipy na organizaci školních výletů a v námětech na tvořivost jak si namalovat tričko.

 

 

 

Rodina a škola

Časopis rodina a škola

Časopis pro školní a mimoškolní výchovu dětí a mládež. Vychází měsíčně kromě prázdnin od roku 1953. Tématem květnového čísla 2008 bylo 20 mýtů o učení, které vyvrací populární omyly o způsobech učení. Z dalších článků například rozhovor s ředitelem malé, ale úspěšné školy na Frýdlantsku, Romanem Pirochem. Článek o tom, proč jsou romští žáce ve školách stále neúspěšní. Inspirace pro hodinu biologie a další zajímavá témata.

 

 

AD Speciál

casopis_ADecko.jpg O tomto časopisu se mi nepodařily najít informace čím se obecně zabývá, kdy vychází a s jakou pravidelností, proto jen ukázka témat, které byly v čísle Jaro/2008. Téma internetových televizí, kde se hvězdou můžete stát jen s obyčejnou webkamerou. Rozhovor věnovaný nemoci AIDS. Pohled do Švícarska. Jaké to je když se dívka dostane dříve do porodnice než k maturitě. Článek o pražském klubu sedmička.

 

 

 

Universum

casopis_universum.jpg

Revue České křesťanské akademie. Časopis přináší rozhovory, eseje, analýzy, recenze, zachycuje společenské, přírodovědné a kulturní fenomény doby. Vychází čtvrtletně od roku 1985. V čísle I/2008 byl nosným tématem přesah křesťanské etiky do konkrétních oblastí lidského života. Konkrétně o medicínu v článku zda má spiritualita místo v současné medicíně. A pak o vztahu člověka k přírodě v článku Křesťanství a environmentální etika.

 

 

Odkaz k objednání ukázkových čísel časopisů poznámka: Formulář pro objednání ukázkových čísel zdarma hledejte na konci stránky. V první části je formulář pro objednání předplatného.

Obrázky a některé části textů v tomto článku byly převzaty ze stránek nakladatelství Portál